Peter Verlinden

  CHANGE

  Bio

  Download hier het curriculum vitae van Peter Verlinden

  Peter Verlinden (°Duffel, 9 juli 1957) studeerde aan de K.U.Leuven Politieke Wetenschappen (1979) en Communicatiewetenschap (1983) en maakte licentiaatsthesissen over 'Extreemrechts binnen het Vlaams-Nationalisme' en 'De objectiviteit van de BRT-berichtgeving van 1960 tot 1974' (graden: telkens onderscheiding). Van 1993 tot 1995 neemt hij de universitaire studie weer op, met een 'Master of Social and Cultural Anthropology', ook aan de Universiteit van Leuven.

  Zijn professionele loopbaan begint als assistent departement politieke wetenschappen aan de K.U.Leuven (Prof. Wilfried De Wachter, 1982), journalist bij Het Belang van Limburg (hoofdredacteur Hugo Camps, 1983), public relationsmedewerker bij de Belgische Boerenbond (André Smout, 1984), videoproducent voor de Standaardgroep (1985) en zelfstandig audiovisueel producent (1986). In 1987 komt hij in dienst van de BRTN-radio, eerst als journalist bij de Wereldomroep (nu: Radio Vlaanderen Internationaal), dan bij Radio 1 (Het Kraaienest, later: de Kleren van de Keizer).

  Tijdens een overstap van ruim twee jaar naar het kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens (1989-1991) komt hij intens in aanraking met het Afrikaanse continent. Er volgen dienstreizen naar ondermeer Zaïre (nu: D.R.Congo), Rwanda en Burundi, maar ook naar verschillende Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen waarmee samengewerkt wordt. Terug op de BRTN (nu: VRT), nu de televisienieuwsredactie, vanaf april 1992, krijgt hij de kans om die terreinervaring ook journalistiek verder uit te bouwen. Sinds voorjaar 1993 volgt hij voor Het Journaal (Eén) en het duidingmagazine Terzake (Canvas) de situatie in (vooral) Rwanda, Burundi en (sinds 1996) Zaïre (D.R. Congo), met vele reportagereizen naar die regio. Geregeld brengt hij ook verslaggeving vanuit het gebied voor VRT-radio en verzorgt hij een langere reportage voor Panorama (TV1/Canvas) en Koppen (Eén). Sinds 1997 volgt hij ook Canada en meer specifiek de situatie in en om Québec voor de VRT-TV-nieuwsdienst. Van juli 1998 tot mei 2005 stond Peter Verlinden ook aan het hoofd van de buitenlandredactie van de VRT-televisienieuwsdienst. In die functie gaf hij geregeld lezingen in binnen- en buitenland over de aanpak van de internationale berichtgeving op de Vlaamse openbare omroep.

  Peter Verlinden publiceerde al bijdragen in ondermeer De Nieuwe Maand (opiniemaandblad), Res Publica (politologisch tijdschrift), Etcetera (cultureel tijdschrift), het nieuwsmagazine Knack, de kranten Het Volk, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, in de magazines Kerk en Leven, Kultuurleven, Reflector, Weekend Knack, Trends, Vlamingen in de Wereld, De Standaard Magazine en MO*-Magazine. Hij wordt ook geregeld gevraagd om een opiniestuk te schrijven voor kranten als De Standaard en De Morgen en voor de website van de V.R.T.-nieuwsdienst (www.deredactie.be).

  Bij Davidsfonds/Leuven verscheen in 1991 zijn eerste boek: 'Kamelen, emirs en paleizen. Arabieren aan de Golf' over de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. In 1995 verscheen 'Hutu en Tutsi - Eeuwen strijd' (tweede druk: 1996) over de historische achtergronden van de politiek-etnische strijd in het gebied van de Grote Meren. In januari 1996 verscheen in de Landenreeks (NOVIB-Amsterdam, Tropeninstituut-Amsterdam en NCOS-Brussel) 'Rwanda-Burundi', een beknopt overzicht van de geschiedenis en de cultuur van beide landen. In september 1999 verscheen bij Davidsfonds/Leuven 'Québec', een reportageboek met persoonlijke verhalen over het leven in de Canadese provincie Québec, met ondermeer getuigenissen van Vlaamse Canadezen en andere bevoorrechte waarnemers over de moeilijke verhouding van het eigenzinnige Quebec met het grote Canada. In december 2000: 'Oman en de emiraten aan de Golf', in de Landenreeks (NOVIB-Amsterdam, Tropeninstituut-Amsterdam en 11.11.11-Brussel). In januari 2002: 'Weg uit Congo - Het drama van de kolonialen' (Davidsfonds/Leuven) (herziene en bijgewerkte herdruk in 2009), over de koloniale jaren vijftig, de dekolonisatie en de vlucht van de Belgen uit het onafhankelijke Congo, vanaf juli 1960, gebaseerd op getuigenissen van Belgische kolonialen en het onderzoeksrapport 'Congo 1960'. In juli 2003: 'Saudi-Arabië', in de Landenreeks (NOVIB-Amsterdam, Tropeninstituut-Amsterdam en 11.11.11-Brussel). In oktober 2005: 'Het verloren paradijs - Kind in Congo' (Davidsfonds/Leuven) met de herinneringen van de kinderen van de kolonialen in het Congo van de jaren vijftig en hoe zij tot vandaag met die herinneringen blijven leven. Een volgend boek over de koloniale tijd, maar deze keer met de visie van de Congolezen daarop, verschijnt in april 2008, onder de titel: 'Achterblijven in Congo - Een drama voor de Congolezen ?'. Naar aanleiding van vijftig jaar onafhankelijk Congo (1960 - 2010) verschijnt in het voorjaar 2010 het historische fotoboek 'Belgisch-Kongo - 50 jaar koloniale herinneringen' en in oktober 2010 het essay 'Hoe Congolees zijn de Congolezen - De Schizofrene Congolees'.

  Peter Verlinden geeft al jarenlang gastcolleges aan verschillende hogescholen en universiteiten: Erasmus-Hogeschool, HIEPSO (Kortrijk), RITS (Brussel), Universiteit Gent, C.L.T. (Leuven), Vlekho (Brussel), K.U.Leuven (Leuven). Vanaf het academiejaar 2008-2009 doceert hij het vak 'Media en internationale conflicten' aan de faculteit Sociale Wetenschappen (K.U.Leuven). Hij verzorgt ook tientallen lezingen per jaar voor diverse socioculturele organisaties, vooral over zijn boeken (erkend voor subsidiëring door de Stichting Lezen) en wordt geregeld gevraagd als moderator voor seminaries en conferenties, zeker in de sectoren ontwikkelingssamenwerking, nieuwsberichtgeving en (Centraal-)Afrikaanse dossiers.

  Als vrijwilliger is Peter Verlinden sinds 1999 lid van de projectencommissie/screeningcommissie/evaluatiecommissie van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties. In die functie voert hij geregeld evaluaties uit van het N.G.O.-werk met ook af en toe terreinbezoeken.

  Naast zijn journalistieke werk is Peter Verlinden nog geregeld actief als audiovisueel producent in de non-profitsector. Zo werkt hij al meer dan tien jaar lang mee aan audiovisuele producties in het kader van de Open Monumentendag Vlaanderen (1996 - heden), realiseerde hij in opdracht van ondermeer UNESCO een videofilm over 'De Vlaamse Begijnhoven' (2001), in opdracht van de Norbertijnenabdij van Tongerlo een videoproductie in het kader van de ontsluiting van de abdij (2003), voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) een film over de rol en werking van VLIR-UOS (2008), voor Bond Zonder Naam een film naar analeiding van het vijftigjarig bestaan van de beweging (2009) en verschillende andere creaties in de socioculturele sector.

  mei 2011 PV

  Journaliste VRT (Belgique)

  (bureau)
  VRT Rédaction étrangère
  Locale 4RExt
  B. 1043 BRUXELLES
  BELGIQUE
  tél. +32.2.741.66.94
  Téléfax: +32.2.736.77.04
  e-mail: peter.verlinden@vrt.be

  (privé)
  C. Cludtsstraat 11
  B. 3078 MEERBEEK
  BELGIUM
  GSM (mobile) +32.75.39.11.90
  e-mail: peterverlinden@telenet.be

  Né à Duffel (Belgique), le 9 juillet 1957.

  Etudes:
  Licencié en Sciences Politiques (1979), en Sciences Communicatives (1983), et 'Master of Social and Cultural Anthropology' (1995), tous à l'Université Catholique de Leuven (Belgique).

  Carrière:
  Journaliste à Het Belang van Limburg (journal) (1983), agent relations publiques pour le Boerenbond belge(1983), producteur vidéo pour De Standaardgroep (1984), producteur indépendant (1986), producteur radio pour BRTN (VRT)-radio (1987), membre du cabinet du ministre belge pour la Coopération au Développement (1989), journaliste pour la VRT-Télévision belge (télévision publique en Belgique en langue néerlandophone) (1991-). Depuis 1993 spécialisé dans la Région des Grands Lacs (Congo - Rwanda - Burundi) et l'Afrique centrale. Voyages de reportages dans la région au moins cinq fois par année, surtout au Congo R.D.C. (toutes les régions), Rwanda, Burundi, Ouganda, etc.
  Chef de la rédaction étrangère de 1998 à 2005.
  Professeur à l'Université de Leuven (K.U.Leuven) (2008-).

  Articles et livres:
  Publications dans divers journaux et magazines, surtout sur les voyages et le tourisme et sur l'histoire et les évolutions politiques en Afrique centrale, le Golfe persique et Québec (Canada).

  • 'Kamelen, Emirs en Paleizen - Arabieren aan de Golf', Davidsfonds/Leuven, 1991 (sur les United Arab Emirates et l'Oman).
  • 'Hutu en Tutsi - Eeuwen Strijd', Davidsfonds/Leuven, 1995/1996 (sur la crise dans la Régions des Grands Lacs).
  • 'Rwanda/Burundi', NOVIB-Tropeninstituut Amsterdam et NCOS-Brussel, 1996 (sur le Rwanda et le Burundi).
  • 'Québec', Davidsfonds/Leuven, 1999 (sur Québec).
  • 'Oman en de emiraten aan de Golf', NOVIB-Tropeninstituut Amsterdam and NCOS-Brussel, 2000 (sur l'Oman et les Emirats Arabes).
  • 'Saudi-Arabië', NOVIB-Tropeninstituut Amsterdam and 11.11.11-Brussel, 2006.
  • 'Weg uit Congo'- Een drama voor de kolonialen', Davidsfonds/Leuven, 2002/2009 (sur l'indépendance du Congo belge).
  • 'Het verloren paradijs - Kind in Congo', Davidsfonds/Leuven, 2005.
  • 'Achterblijven in Congo - Een drama voor de Congolezen ?', Davidsfonds/Leuven, 2008.
  • 'Belgisch-Kongo - 50 jaar koloniale herinneringen', Davidsfonds/Leuven, 2010.
  • 'Hoe Congolees zijn de Congolezen - De Schizofrene Congolees', Davidsfonds/Leuven, 2010.

  PV, mai 2010.

  Journalist VRT-news (Belgian public broadcaster, Dutch-speaking)

  (office)
  VRT-Television
  Room 4RExt
  B. 1043 BRUSSELS
  BELGIUM
  tel. +32.2.741.66.94
  fax +32.2.736.77.04
  e-mail: peter.verlinden@vrt.be

  (private)
  C. Cludtsstraat 11
  B. 3078 MEERBEEK
  BELGIUM
  fax +32.2.759.48.00
  GSM (mobile) +32.75.39.11.90
  e-mail: peterverlinden@telenet.be

  Born in Duffel (Belgium), on 9th July 1957.

  Studies:
  Licentiate in Political Sciences (1979), in Communication Science (1983), and Master of Social and Cultural Anthropology (1995), all at the Catholic University of Leuven (Belgium).

  Career:
  Journalist at Het Belang van Limburg (newspaper) (1983), public relations agent for the Belgian Boerenbond (1983), video-producer for De Standaardgroep (1984), independant audio-visual producer (1986), radio-producer for BRTN (now: VRT)-radio (1987), member of staff of the Belgian minister for Cooperation Development (1989), television-journalist for VRT-news (public broadcaster in Belgium in the Dutch language) (1992 till now).

  Since 1993 specializing in the Great Lakes Region of Afrika (Congo - Rwanda - Burundi), and since 1997 as well in Canada (Québec). Chief editor of the Foreign Desk of the VRT-TV-news (1998 - 2005).

  Articles and books:
  Publications in a range of Belgian newspapers and magazines, more specifically in the field of travelling and tourism, as well as the history and political evolutions of Central-Afrika, the Arabian Gulf and Québec.

  • 'Kamelen, Emirs en Paleizen - Arabieren aan de Golf', Davidsfonds/Leuven, 1991 (about the United Arab Emirates and Oman).
  • 'Hutu en Tutsi - Eeuwen Strijd', Davidsfonds/Leuven, 1995/1996 (about the crisis in the Great Lakes Region in Afrika)
  • 'Rwanda/Burundi', NOVIB-Tropeninstituut Amsterdam and NCOS-Brussel, 1996 (about Rwanda and Burundi)
  • 'Québec', Davidsfonds/Leuven, 1999 (about the Canadian province of Québec)
  • 'Oman en de emiraten aan de Golf', NOVIB-Tropeninstituut Amsterdam and NCOS-Brussel, 2000 (about Oman and the emirates on the Arabian Gulf).
  • 'Weg uit Congo - Een drama voor de kolonialen', Davidsfonds/Leuven, 2002/2009 (about the Belgian refugees out of the independent state of Congo in July 1960).
  • 'Het Verloren Paradijs - Kind in Congo', Davidsfonds/Leuven, 2005 (about the children of the colonialists)
  • 'Saudi-Arabië', NOVIB-Tropeninstituut Amsterdam and 11.11.11-Brussel, 2006.
  • 'Achterblijven in Congo - Een drama voor de Congolezen ?', Davidsfonds/Leuven, 2008 (testimonies of the Congolese who have lived 'the Belgian time')
  • 'Belgisch-Kongo - 50 jaar koloniale herinneringen', Davidsfonds/Leuven, 2010 (historical photo-book, with original texts of former colonialists)
  • 'Hoe Congolees zijn de Congolezen - De Schizofrene Congolees', Davidsfonds/Leuven, 2010 (anthropological essay on the identity of the Congolese)
  May 2010 PV